De schilderkunst der Lage Landen (3delen)

Elk decennium verschijnt er wel een studie die de referentie is voor de komende tien jaar. Dat is allicht ook het geval van deze 3 delen van de Amsterdam University Press over de schilderkunst in de Lage Landen. De drie delen dekken de periode van de middeleeuwen tot onze tijd. Ze werden samengesteld door tal van specialisten, wat de kwaliteit ten goede komt. Wie is specialist over die hele periode? Het is een revelerend werk, omdat er vele minder bekende kunstenaars naar boven komen. Hoe stond het bijveerbeeld met de nederlandse schilderkunst ten tijde van de Latemse School? Was er symbolisme in Nederland ten tijde van Delvaux en Magritte? Waar gaat de kunst van het laatste decennium naartoe? Jammer dat er toch nog een relatief groot aantal zwart-wit reproducties in staan. Dat kan toch eigenlijk niet meer in deze tijd, zeker niet in een naslagwerk als dit! (HG)

J. KOLDEWEIJ E.A., De schilderkunst der Lage Landen (3delen), Amsterdam (Amsterdam University Press), 2008
149,5 EUR