Uitgeverij Damon

Budel

De naam van de uitgeverij is ontleend aan een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw, die zich voor zijn vriend Phintias garant stelde toen deze, ter dood veroordeeld door Dionysius van Syracuse, uitstel was verleend om enkele familiezaken te regelen. Phintias liet lang op zich wachten, maar keerde net op tijd terug: Damon stond reeds klaar om in Phintias' plaats terecht gesteld te worden. Verbaasd over zoveel solidariteit stelde Dionysius beiden in vrijheid. Vergelijkbaar met Orestes en Pylades leven Damon en Phintias in de traditie voort als representatie van de hoogste vorm van vriendschap.

Uitgeverij DAMON beheert twee fondsen: een educatief fonds en een wetenschappelijk/algemeen fonds. In beide fondsen zijn uitgaven opgenomen op het terrein van filosofie/ethiek, levensbeschouwing/levensbeschouwelijke vorming, theologie, politicologie, wereldliteratuur (o.a. vertalingen van (klassieke) werken) en (gezondheid-)zorg. Op deze website is het onderscheid tussen de fondsen duidelijk gemaakt.

Voor meer informatie over de uitgeverij, verwijzen we u graag door naar hun Webstek)


 • AERDEN G., School van liefde. Cisterciënzers en hun spiritualiteit.
 • AERDEN G., Meester in de school van de liefde.
 • AMBROSIUS , Zingen moet ons hart.
 • AMBROSIUS VAN MILAAN A., Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand. Uitleg van het evangelie volgens Lucas
 • ARISTOTELES , De ziel.
 • AUGUSTINUS ., Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s, deel 2.
 • AUGUSTINUS ., Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven.
 • AUGUSTINUS A., Wat kunnen wij voor de doden doen?
 • AUGUSTINUS A., De strijd van een christen
 • AUGUSTINUS A., De weg komt naar u toe. Preken over teksten uit het Johannesevangelie
 • AUGUSTINUS A., Ketters en scheurmakers (De haeresibus).
 • AUGUSTINUS A., Liegen en leugens.
 • AUGUSTINUS A., De goede geur van Christus. Preken over heiligen.
 • AUGUSTINUS A., Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs.
 • AUGUSTINUS A., Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en Lukasevangelie.
 • AUGUSTINUS A., Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament.
 • AUGUSTINUS A., Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament.
 • AUGUSTINUS A., Vier evangelisten, één evangelie.
 • AUGUSTINUS A., Stratenmakers en bruggenwachters. Preken over heiligen. Deel 2
 • AUGUSTINUS A., Handboek Latijn. Een korte Latijnse grammatica.
 • AUGUSTINUS A., Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen.
 • AUGUSTINUS A., Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
 • AUGUSTINUS A., Brood om van te leven. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie.
 • AUGUSTINUS A., Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s.
 • AUGUSTINUS A., Goed onderwijs. Christendom voor beginners.
 • AUGUSTINUS A., Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s. deel 2.
 • BERGER H., Modern of voor-modern? Een vals dilemma
 • BERGER P., Metafysica, een dwarse geschiedenis
 • BEULLENS P., De sleutel tot Aristoteles. Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid.
 • BOËTHIUS , Troost in filosofie.
 • BONAVENTURA , Volmaakt leven. Over verlangen, volharding en vervulling.
 • BOS E.A. A.P., Waar haalden de gnostici hun mosterd vandaan? Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging.
 • BUIJS E.A. G., Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten.
 • CASPERS, F. KORSTEN, & P. NISSEN (RED.) C., Wegen van kerstening in Europa (1300-1900)
 • CICERO , Het bestaan van de goden.
 • COURTE & R.EIKEBOOM H., Marcus de Evangelist. Een directe weg naar het lezen van Marcus
 • DE KARTUIZER G., Gewoonten. Een leefregel voor kluizenaars in gemeenschap.
 • DE VISSER A., Uit de eerste hand 4dln.
 • DENKER A., Onderweg in Zijn en Tijd. Inleiding in het leven en werk van Martin Heidegger.
 • DUPONT J., Identiteit is kwaliteit. Een wisselwerking tussen hart en ziel.
 • EMPEDOKLES NN., Aarde, lucht, water en vuur
 • EVERS M., Proust en het fin de siècle: de decadentie overwonnen
 • FOREST J., Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton.
 • FOREST J., Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day.
 • GREGORIUS DE GROTE , Je borsten zijn zoeter dan wijn. Commentaar op Hooglied.
 • HADEWIJCH , Het boek der liederen, 2 delen, ed. Herman Vekeman
 • HAENEN H., Ubuntu en Nelson Mandela. Afrikaanse filosofie van verzoening.
 • HERMANS C., Is er nog godsdienst in 2050?
 • HESIODOS , Alle goden! Theogonie.
 • HIËRONYMUS , Brieven. Delen 1 en 2
 • HOBBES T., De ik-gerichtheid van de politieke filosofie.
 • HUME D., Gesprekken over de natuurlijke religie
 • HUME D., Humanisme en Verlichting en de Posthume Essays.
 • HUPPERTS & B. POORTMAN C., Aristoteles: Ethica Nicomachea
 • JONGES A., Een atheïstische weg naar God: Husserl en het godsprobleem
 • JONKERS & R. WELTEN (RED.) P., Spiritualiteit, liturgie en theologie van God de Drie-ene
 • JUFFERMANS P., Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza: een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza
 • JURG W., De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd.
 • JURG W., De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden.
 • KEIZER JULIANUS EN SALOUSTIOS , Over de wereld en haar goden
 • KIERKEGAARD S., Het begrip angst.
 • KIERKEGAARD S., Oefening in Christendom.
 • KIERKEGAARD S., Stadia op de levensweg.
 • KIERKEGAARD S., Mijn schrijverswerkzaamheid.
 • KIERKEGAARD S., Voorwoorden. De crisis. De heer Phister.
 • KIERKEGAARD S., Christelijke toespraken.
 • KOPMELIS E., Christus en cultuur: beelden van Christus in de moderne theologie
 • KOSTER E., In betovering gevangen? Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit
 • KOSTER E.A. E., Glazen slijpen. Onderliggende denkramen in academisch onderwijs.
 • LEIBNIZ , Belijdenis van een filosoof, Marginalia reeks
 • LEIBNIZ G.W., Belijdenis van een filosoof.
 • LOCKE J., Een brief over tolerantie
 • LOGISTER, F. MAAS, N. SCHREURS, I. LAMERS & M. DE HAARDT W., Echt waar: Over theologische waarheid
 • LUTHER M., Theologische antropologie. De mens voor God.
 • LUTHER M., Soteriologie. De christelijke vrijheid in het geloof in Christus.
 • LUTTIKHUIZEN G., De veelvormigheid van het vroegste christendom
 • MERTON T., Overdenkingen in eenzaamheid.
 • MOREAU P.-F., Spinoza en het spinozisme. Een inleiding
 • NN. , Vrouwen naast Paulus. Twee romans uit het vroege christendom.
 • NN. , Mythen moet je niet geloven! Mytheverklaringen uit de oudheid.
 • ORIGENES , De basis. Onderzoek naar de fundamenten van geloof en wereld.
 • OVIDIUS , Ibis.
 • PANSTERS K., Spirituele ethiek. Franciscaanse perspectieven.
 • PETRARCA , De twee gezichten van Vrouwe Fortuna.
 • PLATO , Platoonse liefde. Symposium en Phaedrus.
 • PLOTINUS , Enneaden
 • POSSIDIUS , Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw.
 • PSEUDO-DIONYSIUS DE AREOPAGIET , Over mystieke theologie
 • SCHOMAKERS B., Aristoteles: banden 1 en 2
 • SCHUURMAN B., Bachs cantates, toen en nu. Toelichtingen en overwegingen bij tekst en muziek en het centrale werk van Johann Sebastian Bach.
 • VAN ALEXANDRIË A., Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik.
 • VAN AQUINO T., Over het zijnde en het wezen.
 • VAN BROEKHUIZEN G., Sprekende stilte. Overwegingen op het raakvlak van woord en beeld.
 • VAN CLAIRVAUX B., Ommekeer. De omvormende kracht van Gods woord.
 • VAN CLAIRVAUX B., Apologie. Cisterciënzer visie op benedictijns leven.
 • VAN CLAIRVAUX B., Voorschrift. De Regel van Benedictus en zijn toepassing.
 • VAN GEEST P., Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God.
 • VAN PRAAG H., Slecht zicht. Een hommage aan de twijfel.
 • VAN REISEN E.A. H., Door het vuur voor de armen. Oudste getuigenissen over Laurentius.
 • VAN RIEVAULX A., Affectus. De spirituele kracht van vriendschap en liefde.
 • VAN SAINT-THIERRY W., Godsliefde. Meditaties. Gulden Brief. Leven van Bernardus.
 • VAN SAINT-THIERRY W., Geloofsgeheim.
 • VAN WOUDENBERG R., Toeval en ontwerp in de wereld: apologetische analyses
 • VANHESTE J., Denkende romans. Literatuur en filosofie van mens en cultuur.
 • VEKEMAN (RED.) H., Ida van Leuven (ca 1211-1290)
 • VERGEER C., Wanden van de werkelijkheid. Filosofie van de late oudheid.
 • VERGEER C., Wie was Paulus wel? Op zoek naar zijn teksten.
 • VINK T., _294 Sr: zedenverval en zedenverwildering in Nederland
 • VISSER A., De mens is geest. Kierkegaards humanisme.
 • WILLEM, AELRED, ISAAC ., Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw.