_25 eeuwen oosterse filosofie

Na het succes van "25 eeuwen westerse filosofie" verscheen zopas het oosterse equivalent, in de ruime betekenis van het woord: islamitische, Indische Chinese en Japanse wijsbegeerte. Kortom: indrukwekkend en uniek. Het gaat om fragmenten uit de belangrijkste traktaten van die tradities, telkens uitvoerig toegelicht en becommentarieerd. Werkelijk de moeite waard als naslagwerk. (ES)

J. BOR & K. VAN DER LEEUW, _25 eeuwen oosterse filosofie, Amsterdam (Boom), 2003
605 blz. en 32,5 EUR