29/1/2017

Bernard Sercu.

AuteurRIGOLE E.A. P.
UitgeverijTielt (Lannoo)
Jaar2017
Prijs (EUR)
BesprekingWe hebben in Vlaanderen een mooie traditie van kwaliteitsvolle en wereldberoemde kunstenaars, ook eigentijdse. Bij de minder bekende, maar daarom zeker niet minder waardevolle eigentijdse Vlaamse meesters hoort zonder meer Bernard Sercu uit Kemmel. Het werk van Sercu is introspectief en minimalistisch en in dat opzicht ook erg spiritueel. Vaak ‘spreekt’ zijn oeuvre over stilte en meditatie. Een gans hoofdstuk van het boek is gewijd aan zijn actuele religieuze kunst. We krijgen een litanie van kleine meesterwerken opgesomd, zowel in privébezit als in kerken. Voor Elverdinge ontwierp hij zelfs glasramen. Voor de Kemmelse Lettenberg creëerde hij een prachtige, meditatieve kruisweg. Voor wie het werk van Sercu niet kent, is dit boek een ware openbaring. Het is bovendien uitmuntend geïllustreerd. Een ‘meesterwerk’ dat aantoont dat eigentijdse religieuze kunst niet hoeft onder te doen voor de oude, vertrouwde meesters. (HG)

Karel de Grote. Stamvader van Europa.

AuteurKUIPERS J.J.B.
UitgeverijZutphen (Walburg Pers)
Jaar2016
Prijs (EUR)29.95
BesprekingKarel de Grote geldt terecht als de stamvader van Europa. Zijn rijk vormt in de kern de oorsprong van de Europese as Frankrijk-Duitsland en daar tussenin de Nederlanden. Een jaar voor de uitgave van dit boek was het imposante Karel de Grotejaar (met uitgebreide viering in Aken). In het Nederlands biedt publicist Jan Kuipers een mooie synthese van keizer Karel. Hij vat zijn geschiedenis aan met de Merovingers en besluit met Karels erfenis. Kuipers beschikt over een fantastische pen, waardoor het bovendien mooi geïllustreerde boek leest als een trein. Een andere reden voor de leesbaarheid is zeker het feit dat de auteur zich niet beperkt tot de politieke geschiedenis, maar ook een overzicht geeft van het sociale, culturele en religieuze leven. Karel is mee verantwoordelijk voor de kerstening van Europa, soms gewoon missionerend, soms met het harde zwaard (de Saksen). (JG)

Te triest om ’t al te vertellen. Beeldenstorm in Gent. Het ooggetuigenverslag van Marcus van Vaernewijck (1566).

AuteurDE ZUTTER J.
UitgeverijGent (Uitgeverij Snoeck)
Jaar2016
Prijs (EUR)18
BesprekingIn augustus 1566 is Gent, zoals de meeste Vlaamse steden en dorpen, het slachtoffer van de Beeldenstorm. In de nasleep van het protestantisme worden talloze inboedels van kerken kort en klein geslagen. Ontelbaar veel kunstschatten worden vernield en gestolen. Het bijzondere aan Gent is dat we over een ooggetuigenverslag van onschatbare historische waarde beschikken. Marcus Van Vaernewijck (1516-1569) is een rederijker die een dagboek van de fatale gebeurtenissen heeft nagelaten. Alhoewel hij een fantasierijke rederijker is, geldt dit werk als een historisch betrouwbare bron. Wie het document doorleest, krijgt ook dat gevoel. Dat moet een bekruipend gevoel geven bij het lezen van de passages over het Lam Gods. Van Vaernewijck geeft een beschrijving van het Lam Gods in Gent die helemaal niet overeenstemt met het veelluik dat we vandaag zien. Het sterkt een niet graag gehoorde theorie dat het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck zoals we dat vandaag zien, niet origineel is. (ES)

Utopia&More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie.

AuteurSACRÉ E.A. D.
UitgeverijLeuven (Universitaire Pers Leuven)
Jaar2016
Prijs (EUR)49.5
BesprekingIn 2016 was er heel wat te doen over Thomas More. Het was 500 jaar geleden dat de Utopia in Leuven gedrukt werd! Er was dus heel wat te doen omtrent More, maar buiten de tentoonstellingscatalogus verscheen er niet zoveel soeps over deze meest excellente persoonlijkheid van de 16de eeuw. Dit boek brengt daar op een grondige wijze verandering in. Enkele specialisten van de Leuvense universiteit hebben zich over More, zijn Utopia en zijn context gebogen. Het is een bijzonder rijke bundeling van essays geworden, met onder andere een bijdrage over Mores religie. Het hoofddeel van de bundel is gewijd aan de catalogus van een bijbehorende tentoonstelling. Die catalogus leest echter als een hoofdstuk: zo uitvoerig worden alle items bestudeerd. In het Nederlands is dit wellicht de meest vooraanstaande en blijvende bijdrage aan het Morejaar 2016. Het boek beantwoordt aan alle academische standaards en probeert de in Engeland polemische figuur van More zo objectief mogelijk te benaderen. (EN)

De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek.

AuteurKEMPENEERS E.A. P.
UitgeverijLeuven (Peeters)
Jaar2016
Prijs (EUR)35
BesprekingVoor het relatief lage bedrag van 35 euro is momenteel het etymologisch standaardwerk met betrekking tot de Vlaamse waternamen ter beschiking. Dit deel behandelt de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd tijd dat dit werk het licht zag, want er wordt zoveel gespeculeerd over de etymologische herkomst van onze waternamen, vooral in boeken die ons Keltisch verleden willen onderlijnen. Dit boekt maakt een einde aan veel gespeculeer, ook al wordt geregeld toegegeven dat een welbepaalde herkomst niet meteen duidelijk is. Het is een bijzonder omvattende studie die elke waternaam (van stromend water) bestudeert. Telkens wordt ook de evolutie van de naam geschetst. Een merkwaardig naslagwerk dat enkele decennia zal standhouden. (JG)

Brieven. Delen 1 en 2

AuteurHIËRONYMUS
UitgeverijBudel (Damon)
Jaar2008
Prijs (EUR)84.9
BesprekingHet blijft een merkwaardige zaak waar uitgeverij Damon blijft in slagen. Ze geven de meest merkwaardige vertalingen uit van belangrijke christelijke boeken uit de Oudheid, terwijl de vraag daarnaar nu niet meteen uitzonderlijk is. “Il faut le faire.” In twee lijvige boekdelen heeft Damon de brieven van kerkvader Hiëronymus uitgegeven. Het is een schat aan informatie met betrekking tot de vroege kerk. We vernemen er alles over geloof en zeden in de vierde eeuw. De bundeling bevat onder meer de beruchte brief 23, waarin de kerkvader zich uitvoerig uitlaat over het gevaar van de vrouw. Alle brieven worden uitstekend toegelicht in een uitgebreid kritisch apparaat. Het is een modeluitgave en een referentiewerk in het Nederlands. (JG)

Remediating McLuhan.

AuteurCAVELL R.
UitgeverijAmsterdam (Amsterdam University Press)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingMarshall McLuhan behoort tot de meest invloedrijke mediawetenschappers en cultuurcritici van de 20steeeuw. Hij heeft een ganse generatie van studenten opgeleid die op een vrij pessimistische manier aankijken tegen de samenleving en de rol van de media daarin. Zijn boekUnderstanding Mediamaakte een wereldtournee. Het boek spreekt in dat verband over ‘McLuhanism’. Dat is een beetje jammer. De meesten onthouden zijn negatieve media-opvattingen, terwijl zijn oeuvre heel wat meer omvat. Zo heeft hij naar aanleiding van zijn opvattingen gefilosofeerd dat de media uitbreidingen zijn van de mens en dat de mens dus voor een belangrijk stuk de uitkomst van techniek is. Dit boek bundelt een aantal essays van een reeks mediaspecialisten die allen een specifiek kenmerk van de veelzijdige persoonlijkheid van McLuhan openbaren. Daar deze bundel de weergave van een wetenschappelijk congres is, zijn alle bijdragen in het Engels. (EN)

Theologische antropologie. De mens voor God.

AuteurLUTHER M.
UitgeverijEindhoven (Damon)
Jaar2017
Prijs (EUR)59.9
BesprekingWe zullen geweten hebben dat 2017 een Lutherjaar is. Terwijl heel wat biografietjes en biografieën het licht zien, buigt uitgeverij Damon zich geheel op originele wijze over een aantal vertalingen van basiswerken van de reformator. Het zullen enkele lijvige volumes worden die kennis laten maken met Luther vanuit eerste hand. Daar Luther over talloze onderwerpen heeft geschreven in de meest diverse geschriften, komt het erop aan om al die geschriften rond bepaalde thema’s te bundelen om zo een uitgebreid inzicht te krijgen in zijn denken. In dit volume verzamelde Markus Matthias alle teksten van Luther met betrekking tot zijn theologisch mensbeeld. Dat is wat pessimistischer dan in het katholicisme, zoals algemeen geweten, maar daarnaast bevat het toch talloze schakeringen die aan die veralgemening voorbijgaan. De bundel bevat tevens de oorspronkelijke Latijnse teksten, wat een absolute meerwaarde creëert aan deze uitgave. Daarenboven vergemakkelijkt een kritisch apparaat de lectuur. Aanbevolen! (HG)

De moord op de kunst. Een historische inleiding tot de kunstfilosofie.

AuteurCROMBEZ T.
UitgeverijBorgerhout (Letterwerk)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingDit boek is duidelijk bedoeld als een handboek voor studenten. Daarvoor beschikt het immers over te veel pedagogische kwaliteiten. Gelukkig komen die laatste ook de algemene lezer ten goede. Crombez doceert kunstfilosofie in Antwerpen en in die hoedanigheid heeft hij een overzicht gepubliceerd van de (hoofdzakelijk) Westerse opvattingen over kunst. Er staat één origineel hoofdstuk over de islam in het boek. De middeleeuwen worden qua bladzijden (zoals gebruikelijk) sterk ondergewaardeerd. Nochtans is de auteur vertrouwd met de literatuur van Eco op dat vlak. Voor het overige biedt het boek een excellent overzicht van de kunstfilosofie vanaf de Grieken (waarvan sommigen de kunst vermaledijden) tot de romantiek die de kunst als hoogste waarheidsprincipe huldigde … Het boek besluit met de bekende theoreticus Walter Benjamin. Dat is een beetje jammer, want tot op heden wordt er sterk nagedacht over kunst, niet in het minst door kunstenaars zelf. (JG)

Godsliefde. Meditaties. Gulden Brief. Leven van Bernardus.

AuteurVAN SAINT-THIERRY W.
UitgeverijBudel (Damon)
Jaar2016
Prijs (EUR)29.9
BesprekingWillem van Saint-Thierry behoort tot de belangrijkste middeleeuwse spirituele auteurs. Tegen het bevel van Bernardus is, was deze benedictijnerabt toch cisterciënzermonnik geworden. Hij heeft er zich toe “bekeerd” toen hij samen met Bernardus in een ziekenkamer lag te herstellen. Hij heeft een aantal zeer belangrijke boeken op zijn actief, waaronder de prachtige Gulden brief. Maar ook zijn Leven van Bernardus is van kapitaal belang. De meditaties zijn nog het minst vertaald van al. Deze prachtige uitgave verzamelt alles van Willem in een modeluitgave. Een vertaling door één van onze grootste specialisten (Paul Verdeyen), een degelijke inleiding en een uitvoerig kritisch apparaat. Een absolute aanrader voor de liefhebber van middeleeuwse spiritualiteit en mystiek (SD)

Geborgen in traditie.

AuteurBODAR A.
UitgeverijAmsterdam (Ambo-Anthos)
Jaar2016
Prijs (EUR)27.99
BesprekingBodar maakte furore in Nederland als televisiepriester. Geregeld duikt hij op op de Nederlandse TV om zijn commenntaar te geven op actuele kerkelijke thema’s. Bodar woont en werkt in Rome en wordt als een insider van het Vaticaan beschouwd. Traditie staat centraal in zijn leven. Het bezorgt hem vertrouwdheid en geborgenheid. Het bekent gemeenschap en verbondenheid met het verleden. Het tilt over elke crisis heen. In dit boek zet hij soms theoretisch, soms verhalend en plastisch zijn hele traditietheorie uiteen. Het boek bevat tevens een heel stuk theologiereflectie en persoonlijke geschiedenis. Liturgie functioneert als een rode draad doorheen het hele verhaal. Bodar hanteert een vlotte pen en schrijft heel helder en duidelijk. (JG)

Petrus. Leelring, leraar, mythe.

AuteurMEIJER F.
UitgeverijAmsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep)
Jaar2016
Prijs (EUR)19.99
BesprekingFik Meijer publiceerde nog maar recent zijn Paulusboek en nu ligt er al een Petrusboek. Petrus is een fantastische figuur. We zijn allen vertrouwd met zijn uitzonderlijk leven: trouwe volgeling, bangerik, verloochenaar, bekeerling, leider … Hij was het allemaal. Hij wordt de voorman van de Jezusbeweging na diens overlijden. Terwijl we over Petrus veel weten als volgeling van Jezus, wordt het daarna wat duisterder. Meijer tracht te reconstrueren. De Handelingen der Apostelen focussen immers op Paulus. Wat is er met Petrus gebeurd? Vanaf de tweede eeuw circuleren er verhalen die hem in Rome situeren, waar hij samen met Paulus de marteldood zou gestorven zijn. In Rome werd hij nog veel later opgetekend als de eerste bisschop van de stad en dus … als de eerste paus. Boeiend is het allerlaatste hoofdstukje: plaatsen in de wereld die herinneren aan Petrus. Een prachtig overzicht! (HG)

Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leekals kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit.

AuteurVAN DAMME Y.
UitgeverijHilversum (Verloren)
Jaar2016
Prijs (EUR)29
BesprekingLekenspiritualiteit is een ‘hot item’, te meer daar priesters steeds zeldzamer worden. Vermoedelijk zal het gegeven enkel nog aan belang winnen in de toekomst. Maar lekenspiritualiteit is geen uitvinding van de 21ste eeuw. Reeds in de middeleeuwen, een periode met veel religieuze vernieuwingen, denkt men er grondig over na. In de Nederlanden ontstaat bijvoorbeeld de begijnen- en bogardenbeweging, samen met broeders en zusters van het gemene leven. Zij achten een persoonlijke relatie met God, zonder mediatie van priesters, helemaal niet uitgesloten, wat een vrij nieuwe gedachte was. “De dialoog tussen Eckhart en de leek” is een vrij onbekend pamflet uit de 14de eeuw tussen vrijgevochten leken en behoudsgezinde religieuzen. Het toont nog maar eens hoe sommige ideeën eeuwen nodig hebben vooraleer ze gemeengoed zijn. Het boek getuigt ook van het feit dat die leken nog zoekende zijn. Het is allemaal nog niet verworven. Een zeer boeiend tijdsdocument. (EN)

Luther. De biografie.

AuteurROPER L.
UitgeverijAmsterdam (Ambo-Anthos)
Jaar2016
Prijs (EUR)39.99
BesprekingIn 2017 zien massa’s boeken over Luther het licht. Het zal geen sinecure worden om het kaf van het koren te scheiden. Een aanzet tot het Lutherjaar wordt gegeven door Oxfordprofessor Lyndal Roper. Het is een bijzonder lijvige biografie geworden en dat is nodig om Luthers veelzijdigheid te tonen. Met alles wat ik weet over Luther, heb ik de indruk dat Roper een eerlijk portret van de man wil schetsen. Luther had aan de ene kant zijn fantastische kanten en hij is een mijlpaal in de geschiedenis. Aan de andere kant had hij ook trekjes waarvoor we vandaag onze neus ophalen of die sommigen zullen willen verdoezelen: religieus fanatisme en jodenhaat. Roper probeert de man voornamelijk te begrijpen vanuit zijn geschriften en niet zozeer van wat anderen reeds over hem hebben gepubliceerd. (FD)

Kwestie van konijnen. Verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken.

AuteurLECA
UitgeverijLeuven (Davidsfonds)
Jaar2016
Prijs (EUR)24.5
BesprekingEr bestaan honderden volksgebruiken waarvan de oorsprong moeilijk of amper te achterhalen is. Nochtans zijn er ook gebruiken die we wel historisch kunnen traceren. Dit boek verklaart een aantal bekende gebruiken en gedachten: waarom is 13 een ongeluksgetal? Wanneer ontstaat de nieuwjaarsbrief? Waarom vieren we verjaardagen? Waarom is zwart de kleur van rouw? Wat hebben baby’s met ooievaars en is zwarte piet zwart van het roet? Deze en nog vele andere gebruiken en opvattingen worden helder verklaard door de mensen van LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). Telkens wordt één raadseltje per bladzijde opgehelderd. Een aangenaam boekje, mooi geïllustreerd bovendien. (ES)

Liefs, Henri. Brieven over vriendschap, geloof en spiritueel leven.

AuteurNOUWEN H.
UitgeverijTielt (Lannoo)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingHenri Nouwen liet een uitzonderlijk mooi en inspirerend oeuvre na. Zowat alles is ervan uitgegeven door Lannoo. Nu verschijnt opnieuw iets bijzonders. Nouwen is schrijver van meer dan 5000 brieven en speciaal ter nagedachtenis aan zijn 20ste overlijdensjaar brengt de Henri Nouwen Trust een selectie van een 200-tal brieven uit. Deze brieven overstijgen het persoonlijke, alhoewel de uitgevers dat aspect ook bewaard hebben. Het is een prachtcollectie die zijn meest intieme gedachten bevat. We ontmoeten een Nouwen als spirituele raadsman voor talloze mensen. Zijn tips overschrijden het persoonlijke en spreken ook ons vandaag nog aan. Wat een prachtig initiatief van de stichting om dit te doen. (JG)

Het merk Luther.

AuteurPETTEGREE A.
UitgeverijAmsterdam en Antwerpen (Atlas-Contact)
Jaar2016
Prijs (EUR)29.99
BesprekingPettegree is een historicus uit Schotland. Ik denk niet meteen dat hij een lutheraan is, want zijn boek gaat nogal negatief in op het fenomeen Luther. Het is een soort van biografie die vooral inzoomt op Luther als een mediafenomeen en een vroege vorm van populisme. Wellicht is een deel daarvan waar, maar om hem daartoe te vernauwen gaat misschien wat ver. Toch legt Pettegree zien hoe het succes van Luther afhankelijk was van enkele nieuwe ontwikkelingen (de boekdrukkunst) om zijn succes in gans Europa te vestigen. Hij toont aan wat Luther gebruikte om een kerk te stichten en hoe hij altijd sluw tewerk ging. Het is vermoedelijk niet beste biografie over Luther, maar ze toont wel bepaalde aspecten die de reformator gemaakt hebben tot wie hij is. (ES)

Luther verzameld. 2 delen

AuteurLUTHER
UitgeverijUtrecht (Uitgeverij Kok)
Jaar2016
Prijs (EUR)59.99
BesprekingLet op. De titel luidt “Luther verzameld” en niet “Verzameld werk”. Ondanks het feit dat dit twee lijvige boeken geworden zijn, zou een volledige uitgave van Luthers werken wel een 150 volumes van deze omvang bevatten. Onder de redactie van Herman Selderhuis werden de belangrijkste geschriften van Luther verzameld en vertaald. Luther schreef in het Latijn en in een zeer ‘plezant’ Hoogduits. Meestal heel pittig! Dat is ook in deze vertaling merkbaar. De beide lijvige volumes bevatten werken van Luthers vroege tot late periode. Inhoudelijk dekken ze alle theologische en spirituele disciplines waarmee Luther bezig was. Een betere introductie tot Luther is dan ook amper denkbaar in het Nederlands. Slechts één kritiek: men is wat te karig geweest met voetnoten. Luther schrijft helder en duidelijk, maar vijf eeuwen scheiden ons … (JG)

Het einde van de wereld. Een geschiedenis.

AuteurSTROEYKENS S.
UitgeverijKalmthout (Polis)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingHet einde der tijden is geen christelijk privilege. Tal van volkeren uit de Oudheid houden er dergelijke opvattingen op na. Natuurlijk zijn wij nu het best vertrouwd met de christelijke opvattingen van de apocalyps. Maar ook die hebben een hele ‘Wirkungsgeschichte’. De precieze inkleuring van het einde der tijden is doorheen de tijden veranderd. Stroeykens is wetenschapsjournalist die op zoek gaat naar apocalyptisch denken doorheen alle tijden en die dwarsverbanden probeert te leggen. Verrassend veel eindetijdsdenken van vandaag vertoont gelijkenissen met dat van de middeleeuwen en zelfs de oudheid, ook al zijn sommige scenario’s anders. Momenteel is het het klimaat dat de weg naar het einde plaveit. Stroeykens verrast dikwijls met zijn dwarsverbanden en relativeert van het apocalyptische denken dat elke tijdsperiode typeert! (ES)

Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse.

AuteurDEMUYNCK J.
UitgeverijLeuven (Acco)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingNaast Freud en Jung behoort Lacan tot de belangrijkste psychoanalisten van de geschiedenis. Net zoals Freud en Jung, is Lacan niet altijd even helder te verstaan vanuit zijn eigen geschriften. Het is dan ook een zegen dat er mensen zijn zoals Demuynck die Lacan trachten bloot te leggen voor een ruimer publiek. Dat is een verdienste, want Lacan is zonder meer een boeiende en actuele figuur. De auteur illustreert alles aan de hand van concrete gevalstudies. Ondanks de goede pogingen van de auteur, blijft het boek een academische studie en dus niet voor het grote publiek toegankelijk. Naast die inhoudelijke barrière, is er ook de weinig aantrekkelijke bladspiegel die een vlotte lectuur niet bevordert. (ES)

Het derde rijk. Een geschiedenis van het nationaalsocialisme.

AuteurVERBEECK G.
UitgeverijLeuven (Acco)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingBoeken over de Tweede Wereldoorlog blijven onophoudelijk verschijnen. Vooral biografieën van Hitler en de militaire geschiedenis van die oorlog doen het goed. Verbeeck levert met boek iets anders af: de geschiedenis van het nationaalsocialisme. Anders dan anderen zoekt de auteur naar de diepe wortels van de ideologie die miljoenen mensen ten gronde richtte. Hij vindt die wortels in een verleden dat veel verder teruggaat dan de jaren 1930. Hij onderzoekt waarom een hele natie in dat verhaal is meegestapt, tot op het bittere einde zelfs! En hij gaat dieper in op het alledaagse leven in het Derde Rijk, wat niet zo vaak gebeurt. Dat alles doet hij heel bevattelijk en overzichtelijk. Hij heeft er gelukkig geen 1000 bladzijden voor nodig. (JG)

Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

AuteurAUGUSTINUS A.
UitgeverijBudel (Damon)
Jaar2016
Prijs (EUR)19.9
BesprekingAugustinus heeft een hele encyclopedie bijeen geschreven en mag gerust een van de allerbelangrijkste theologen aller tijden genoemd worden. Zowat op alle christelijke onderwerpen en thema’s heeft hij een stempel gedrukt. In dit traktaat tegen een tweetal manicheïstische theologen zet hij zijn opvattingen omtrent Gods schepping uiteen: als God alles geschapen heeft, dan ook het kwade? Hoe is dat te verzoenen met een liefdevolle God? Hoe kunnen we ons bevrijden van het kwaad? De manicheeërs maakten er zich vanaf door twee werelden te creëren: het rijk van God en het rijk van de duivel. Maar kan er iets bestaan buiten God? Neen volgens Augustinus en dus moet hij een andere verklaring zoeken voor het kwaad. Het boekje past perfect in de reeks Augustinusvertalingen van Damon. Het is even voortreffelijk ingeleid en becommentarieerd als de rest van de inmiddels considerabele reeks vertalingen uit het oeuvre van de kerkvader. (HG)

De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.

AuteurPFEIJFFER I.
UitgeverijAmsterdam (Prometheus)
Jaar2016
Prijs (EUR)
BesprekingIn 1979 publiceerde Gerrit Komrij de eerste editie van zijn bloemlezing van de recente Nederlandse poëzie. Het was een volstrekt eigenzinnige selectie die heel veel commentaar en kritiek opleverde. Pfeijffer doet eigenlijk net hetzelfde. Hij maakt een selectie van wat hij als de prachtigste gedichten in het Nederlands beschouwt. En die selectie stemt deels overeen met die van Komrij, maar verschilt er ook grondig van. Plots is er bijvoorbeeld weer plaats voor een religieuze dichter als onze Anton Van Wilderode. Het hele verhaal van de selectie leest men in zijn inleiding. Het is een heel mooie uitgave geworden, haast een brevier van de Nederlandse poëzie … De bloemlezing brengt in contact met bekende, maar met nog veel meer onbekende parels van onze literatuur. (JG)